War On Terrorism

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố, bạn là một người lính Mỹ trong một nhiệm vụ "phòng ngừa" của mình. Chọn vũ khí của bạn và màn hình mà bạn muốn chơi.