war games

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia đào tạo này để chống lại một trận chiến thực sự, bạn sẽ thực hành chơi paintball tại các địa điểm khác nhau với các yếu tố khác nhau để che giấu. Bằng việc sử dụng 'Shift' bạn sẽ làm giảm tốc độ của trò chơi.