War Elephant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xâm chiếm tất cả các vương quốc có thể đối đầu với quân đội của họ với con voi của bạn như là một vũ khí chính. Quân lính cũng tạo ra hoặc sử dụng các cuộc tấn công khác nhau để vào lâu đài.