War Droids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xâm chiếm tất cả các hành tinh trong thiên hà bằng cách tấn công bằng xe tăng của bạn, tạo binh lính và nâng cao kỹ năng của họ. Với menu bên dưới, bạn có thể thực hiện tất cả những hành động này.