War Club

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiểu văn hóa chiến Worms phong cách, chọn hai nhân vật bạn thích và bắt đầu cuộc chiến. Chọn vũ khí bạn muốn khởi động, với con trỏ lên xuống chọn góc bắn và giữ lực lượng spacebar.