Walk in the Park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một chút nền tảng trò chơi siêu thực, bạn là một con chó mang theo một người tàn tật ngồi xe lăn qua công viên. Trong màn hình đầu tiên bạn giải thích từng cử động và những gì từng đối tượng.