Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một chút nền tảng trò chơi siêu thực, bạn là một con chó mang theo một người tàn tật ngồi xe lăn qua công viên. Trong màn hình đầu tiên bạn giải thích từng cử động và những gì từng đối tượng.