Wakeboarding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành trượt nước, nhận được để làm thủ thuật và nhảy, bạn sẽ được thưởng điểm. Bấm vào nút "Làm thế nào để chơi" để tìm hiểu làm thế nào để chơi.