Wake Up the Box 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của trò chơi giải trí này, trong đó nhiệm vụ là để thức tỉnh để hộp ở đúng nơi bằng cách đặt các mảnh của mỗi cấp.