Wacky Ballz Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận hồ sơ tốt nhất ném bóng càng xa càng tốt. Nhận sao và up sức mạnh để mở khóa các quả bóng với tài sản mới.