W.R.A.X.

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của trò chơi này là giống như Zuma, cùng phù hợp với màu sắc để làm cho họ biến mất. Nhưng lần này trong 3D.