Voxar.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cảm thấy như một vị thần xây dựng một thế giới làm hoàn toàn bằng các khối. Bạn có thể thay đổi kích thước, màu sắc và chức năng, hoặc bạn có thể chia sẻ sáng tạo của bạn với những người khác nhờ vào sự lựa chọn nhiều.