Volleyball Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành với đối tác của bạn phục vụ trong bóng chuyền, có vẻ như dễ dàng, nhưng nó không phải là. Nhảy với 'J' và khi họ kết hợp bóng và hình vuông màu xanh nhấn 'F'.