Voles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiều trò chơi như "Lemmings". Bạn phải biết khi đòn bẩy chuyển đổi để giúp họ tìm thấy lối ra mà không bị hư hỏng.