Virus Panic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để diệt virus bằng cách vẽ một đường từ chống virus cùng một màu sắc, sử dụng một nhiệt kế để chữa lành các tế bào và súng ray xung quanh quả bom phát nổ. Nhìn vào hướng dẫn để biết làm thế nào để chơi.