Virus Killer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có ba mươi màn hình, nơi bạn phải giết càng nhiều virus như bạn có thể. Với chuột, bạn chọn hướng và nút trái tiêm giáo.