Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấp chuột vào hộp màu xanh ở góc dưới bên phải để bắt đầu, giúp các khách hàng đặt phía sau họ, đứng nơi nó chỉ ra vòng tròn màu đỏ và bấm 'không gian', chọn công cụ bạn cần và con trỏ bên phải thực hiện hành động. ghim