Violetta Perfect Teeth

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu một cái gì đó bên cạnh vẻ đẹp và tài năng âm nhạc xuất sắc trong Violetta, con cưng của Disney, được của nó lấp lánh những cây thông trắng. Giữ chúng cũng sạch sẽ và trong tình trạng hoàn hảo.