Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trong thế giới của Violetta, ca sĩ yêu thích của Disney, mọi thứ đều rất trắng, rất sạch sẽ và tất cả họ đều muốn. Không có sự khác biệt giữa chúng. Hoặc có?. Hãy tìm chúng và tìm thấy tất cả.