Vindex Chronicles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vindex là một người lính La Mã huyền thoại người phải chinh phục những nơi xa xôi cho Đế quốc. Tấn công với thanh kiếm của bạn với các phím AS, D để bảo vệ mình với các cuộc tấn công đặc biệt của ZX utilizas và QW thu thập các mặt hàng.