Viking Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy xử sự như một ông vua thực sự, mua một chiếc thuyền, thuê một phi hành đoàn và xâm nhập vào thị trấn. Làm thế nào xấu nó là tiếng Anh, nhưng thực tế điều này.