vic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nền tảng trong đúng phong cách âm và chất lượng cao. Bạn có 3 mức độ khó khăn với một số màn hình, mỗi người đều phải thu thập thực phẩm cho bạn biết. Một mẹo nhỏ: nếu bạn nhấn hai lần liên tiếp con trỏ 'lên' bạn sẽ bay.