Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig đi ra ngoài đi dạo quanh khu phố, nhưng trước tiên phải được phủ bằng những bộ quần áo phù hợp nhất cho dịp này. Sự khác biệt là chúng tôi cung cấp cho bạn những trách nhiệm như bạn, trong suốt toàn bộ mảnh.