version beta

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển bóng và đi sơn trên sàn nhà mà không roll-back Mời vào tám cấp.