Vehicles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp những chiếc xe tốt ra khỏi màn hình những kẻ xấu bấm vào chúng để bắt đầu và nhấn một lần nữa để dừng lại và ngăn ngừa té ngã.