Vehicles 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển những chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa để duy trì trật tự trong thành phố. Trong màn hình đầu tiên sẽ dạy bạn làm thế nào để có được nó.