Vegas Poker Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì đang có vấn đề ở đây là để đạt được các tay tốt nhất có thể. thẻ Grab, lấp đầy những khoảng trống cố gắng để kết hợp các giá trị gia tăng, và điểm số điểm. Tôi là một người chơi poker ace !!.