Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi trò chơi phiêu lưu này, nơi bạn phải giải phóng đồng hành của bạn bị khóa trong các tế bào của con tàu.