Vanquish Those Viruses

Đang tải trò chơi...
Chắc chắn game này nhắc nhở bạn của Tiến sĩ Mario tuyệt vời. Mục tiêu của bạn là như nhau, tiêu diệt tất cả các virus bằng cách đặt chúng bên cạnh viên thuốc cùng màu. Di chuyển chúng với các phím mũi tên và thay đổi vị trí với các phím A và S.