Vampirina Bejeweled

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có nhiều cách để chơi một trò chơi có kích thước của Jeweled, thu thập đồ trang sức theo nhóm ba theo màu sắc và hình dạng. Nhưng có lẽ tốt nhất của họ là làm điều đó trong công ty của Vampirina đáng yêu và đáng yêu, người sẽ thích thú như chưa bao giờ thấy bạn phòng thủ tốt như thế nào.