Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Những vamps yêu kem của tất cả các hương vị, chuẩn bị những gì họ yêu cầu nhanh như bạn có thể để không tức giận.