Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Những vamps yêu kem của tất cả các hương vị, chuẩn bị những gì họ yêu cầu nhanh như bạn có thể để không tức giận.