Valet Parking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

xe công viên của khách sạn mà không đưa ra bất kỳ gợi ý về sọc vuông màu đen và trắng. Tính độc đáo của trò chơi này là để cơ động chỉ đạo bánh xe tăng tốc với 'không gian', với S das đảo ngược, với D một lần nữa để đi Adelan