Valet Parking 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người hầu và bạn lái những chiếc xe mà khách hàng để lại cho bạn đến nơi bạn chỉ ra và trả lại nó khi có yêu cầu.