V8 Muscle Cars 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh trong các cuộc đua điên xung quanh thị trấn với rất nhiều đối thủ người phải vượt qua để đạt được mục tiêu đầu tiên. Nhận mở khóa xe mới và bài hát để tận dụng tối đa tốc độ.