Use Boxmen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Man tạo ra nhái hộp để vượt qua những khó khăn mà họ có ở mỗi cấp. Nếu bạn bị kẹt trên một màn hình, bạn có thể thiết lập lại thời gian bạn muốn.