Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Kiểm tra kiến ​​thức địa lý của bạn của Hoa Kỳ chính nó. Tìm vốn và / hoặc quốc gia của mình, xác định vị trí chúng trên bản đồ một cách khôn ngoan và nhạt bạn bè của bạn từ Wisconsin.