Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra kiến ​​thức địa lý của bạn của Hoa Kỳ chính nó. Tìm vốn và / hoặc quốc gia của mình, xác định vị trí chúng trên bản đồ một cách khôn ngoan và nhạt bạn bè của bạn từ Wisconsin.