USA Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để cô gái Mỹ này, ông rất thích cống phẩm cho quần áo nước ông. Chọn các thiết lập mà bạn thích với màu sắc và các ngôi sao của lá cờ của nó.