Urban Jungle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chống lại kẻ thù của bạn để ném chúng ra khỏi quyền lực và để lại chiếc nhẫn. Sử dụng các phím mũi tên, phím cách để tấn công nhẹ và 'C' cho kẻ mạnh. Nhận điểm và sẽ mở khóa di chuyển đặc biệt.