Urban Assassin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay bắn tỉa và bạn phải tìm và bắn các mục tiêu của bạn. Hãy cẩn thận không để giết bất kỳ vô tội.