Upstream Kayak

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý kayak trên sông tránh các loại đá và thu thập các loại trái cây của con đường. Thực hiện thủ thuật với số khi bạn đang ở trên đầu trong một trong những bước nhảy của mình.