Uphill Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chủng tộc đầy đủ trong các kịch bản khác nhau và các loại xe mà bạn thích; moto, quad, skate, off-road ... Để mở khóa cấp độ khó khăn hoặc nghề mới phải dành những lần trước.