up for the cup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngay từ cái nhìn đầu tiên nó sẽ có vẻ trò chơi rất đơn giản của bóng đá, nhưng nó là tốt nhất. Lái xe cầu thủ của bạn với con chuột, để di chuyển cho cách nhấp vào các đối tác mà bạn muốn chụp và tiếp tục nhấn nút bên phải để chọn sức mạnh.