Up Beat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức ca múa nhạc trong khi bạn chơi, mục tiêu của bạn là nhấn phím phải vào đúng thời điểm để theo nhịp điệu âm nhạc. Bạn có mức độ khó khác nhau để thử thách bạn.