Untangle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để gỡ rối cho các chủ đề của sao chổi cách nhau một điểm. Bạn có hai chế độ chơi; một miễn phí và một nơi mà bạn đã di chuyển hạn chế.