Unstoppable

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một tàu bạn không thể ngừng xây dựng đường giao thông ở những nơi ít hủy diệt nguyên nhân và đạt được điểm đến của họ mà không phá hủy các tòa nhà của thành phố.