Unloaded

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pico một cuộc phiêu lưu dữ dội, lần này đã nhận được vào rắc rối với các nhà sản xuất kem khu phố. Tôi khuyên bạn nên nhập 'Điều khiển' để thay đổi theo ý thích của bạn điều khiển trò chơi, di chuyển, thay đổi vũ khí, thu thập mọi thứ, vv ...