unisagaz

Đang tải trò chơi...
Hãy thử mà côn trùng không làm hỏng dã ngoại của bạn, kéo chuột để mỗi sinh vật đến động vật ăn thịt của nó. Con ếch ăn ruồi và bọ bay, côn trùng Spider trái đất.