Unfreeze Me 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của trò chơi này, trong đó nhiệm vụ của bạn là phá vỡ các khối đá bằng cách ném nước để cứu gà con.