Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mà nó là bộ phim tốt hơn, "Finding Nemo" hay "Finding Dory"?. Nó là không thể trả lời rằng, để giải quyết những bí ẩn với một cuộc đua giữa Nemo và Dory. Người chiến thắng trong hai, tránh chướng ngại vật và sử dụng chất nổ từ ớt cay để đẩy nhanh tiến độ, cũng sẽ chiến thắng trong bộ phim của mình. Vì vậy, tất cả mọi người hạnh phúc ... trừ khi kẻ thua cuộc, tất nhiên.