Undercover Ops

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thuộc về các du kích và bạn phải kết thúc trại địch trên của riêng bạn, hành động lén lút như những người lính là rất nguy hiểm. Với con trỏ bạn di chuyển, nhảy và quy mô với con trỏ lên và với 'không gian' bạn tấn công.