Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đáy biển đã bị tấn công bởi cá đột biến, cá ngựa giúp tiết kiệm! Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bắn bằng chuột và thay đổi vũ khí khi có được, với những con số.