Under Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đáy biển đã bị tấn công bởi cá đột biến, cá ngựa giúp tiết kiệm! Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bắn bằng chuột và thay đổi vũ khí khi có được, với những con số.